Hoạt Động và Phóng Sự về Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương

Đăng Ký Theo Dõi Kênh Youtube của Trung Tâm

Vì Em Nhỏ Cần Lắm Sự Hỗ Trợ từ Chúng Ta

Chừng nào còn đó những mảnh đời bất hạnh, chừng nào còn đó những số phận cần giúp đỡ

Chúng ta hãy hành động ngay hôm nay!

Quyên Góp